Služby a aktivity

Získáváme finanční prostředky i nefinanční dary na zlepšení podmínek dětí i personálu v Dětském centru v Praze 4 – Krči.

  • získáváme finanční prostředky a věcné dary pro potřeby dětí umístěných v DC
  • vybavujeme rodinky novým nábytkem, koberci, herními prvky apod.
  • pro děti organizujeme muzikoterapii, canisterapii, hipoterapii, pobyty v přírodě, kroužek keramiky
  • předškolní děti zařazujeme do předškolní přípravy
  • nakupujeme dle potřeb léky pro děti, očkovací látky, pomůcky pro rychlou diagnostiku onemocnění – CRP, vyšetření moče
  • připravujeme pro děti balíčky k Mikuláši, vánoční dárky
  • podporujeme setkávání adoptivních rodičů a dětí
  • vylepšujeme pracovní prostředí

aktivity4 aktivity3

aktivity1aktivity2