Naše poslání

Cílem Nadačního fondu je všestranná pomoc dětem umístěných v Dětském centru v Praze 4 – Krči.

  • obnova úcty ke každému životu a probuzení zájmu o pomoc opuštěným dětem
  • hledat podporu u našich spoluobčanů – uvědomování si sounáležitosti lidské rodiny, v níž jeden nese odpovědnost za druhého
  • podpora rozšíření adopce těchto dětí v rodinách, pěstounské péče
  • podpora při přípravě potenciálních adoptivních rodičů a pěstounů
  • podpora rodičů, majících děti v náhradní rodinné péči

dobrovolnictví

Firemní dobrovolnictví probíhalo i letos na jaře a na podzim. Dobrovolníci nám pomáhali s údržbou zahrady a dětských prvků

muzikoterapie

Na všech odděleních stále probíhá muzikoterapie

keramika

Větší děti mají 1x týdně keramický kroužek

hipoterapie

Letos jsme již díky počasí 25.11.2010 jeli na hipoterapii naposledy. Těšíme se na jaro, kdy opět budeme moci pokračovat.

školka

Pro předškolní děti jsme zařídili v jedné budově malou mateřskou školku. Děti se na setkání s paní učitelkou velmi těší. Nezapomenou si nikdy vzít s sebou svačinku.

pobyty v přírodě

Letos v květnu vyjelo 15 dětí na ozdravný pobyt v přírodě na Šumavu do Zátoně. Další pobyt 15 dětí připravujeme na září do Jizerských hor.

burza

V říjnu proběhla burza v Letňanech. Z finančních prostředků jsme zakoupili potřebné věci pro naše děti – ponožky, osušky, punčocháče, apod.