Archiv autora: Radek Brix

GABRIELA GOLDOVÁ PŘINÁŠÍ DĚTEM ÚSMĚV

140904_0846 (kopie)Gabriela Goldová, známá česká zpěvačka a vyznavačka hudebního stylu označovaného jako kytarový pop, se stala patronkou Nadačního fondu Dětský úsměv. Gabriela je v těchto dnech časově velmi vytížená finálními pracemi na svém novém CD, avšak i přesto se rozhodla pomáhat druhým. Svým patronátem chce především získat dostatek finančních prostředků pro rozvoj nadačního centra tak, aby mohlo být vybudováno lepší zázemí pro děti a jejich matky, které tu žijí. Centrum nyní nejen nemůže poskytnout potřebnou péči všem, ale i samo potřebuje rozsáhlou rekonstrukci.

Nadační fond Dětský úsměv si klade za cíl všestranně pomáhat dětem umístěným v centru a zároveň posílit zájem široké veřejnosti nejen o opuštěné děti, ale také o prostředí, v jakém žijí. Snahou fondu je také podpora rozšíření adopce nebo pěstounské péče, která se týká nejen zdravých dětí, ale i dětí s různými handicapy. Centrum hraje důležitou roli i při přípravě či podpoře potenciálních adoptivních rodičů a pěstounů, stejně jako rodičů a pěstounů, kteří již mají děti v náhradní rodinné péči.

Gabriela vychovává své dvě děti, o které se s láskou stará, ale touha poskytnout lepší život i dětem, jež takové štěstí nemají, ji přivedla do nadačního centra v pražské Krči. „Bohužel, ne o všechny děti je dobře postaráno, některé končí v ústavní nebo pěstounské péči zcela zbytečně. Kdybychom jejich maminkám v nouzi včas pomohli, dalo by se takovým situacím předejít. Začala jsem se tedy o tuto problematiku blíže zajímat a zaujal mě právě Nadační fond Dětský úsměv, a proto jsem ho navštívila. Vidět samotné děti, jež se na vás smějí, a vy víte, že nemají rodinu a domov, je opravdu bolestné“, řekla Gabriela.

Právě nyní Gabriela Goldová usiluje zejména o zajištění finančních prostředků pro rekonstrukci centra, ve kterém žijí matky s dětmi v tíživé životní situaci. „Mým hlavním cílem je nyní nalézt prostředky k rekonstrukci budovy v areálu, jež bude sloužit jako internát pro maminky a jejich miminka, a tak jim umožnit lepší start při začátku nové etapy jejich života,“ upřesňuje Gabriela. Následně by se ráda postarala také o zabezpečení dalšího nutného vybavení tak, aby centrum mohlo všem poskytnout potřebnou péči.

 

Kontakt pro média:
Lenka Ostrčilová
Tel.: 604 247 971
E-mail: lenka.ostrcilova@c2g.cz